תקנון החנות

*הקנייה באתר מגיל 18 ומעלה
*יש מוצרים שעלולים לעשות חנק 

תקנון ותנאי שימוש

א. כללי ותנאי השימוש באתר:

 1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של חברת דרך השמש מזון בע”מ (להלן: “דרך השמש“).
 2. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר דרך השמש נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו – 054-2473153, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור לשימושכם באתר דרך השמש.
 3. אתר דרך השמש הינו אתר אינטרנט במסגרתו ניתן לבצע הזמנת מוצרי מזון ומצרכים אחרים המשווקים על ידי חנות המפעל וחנויות הרשת של דרך השמש.
 4. הזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר דרך השמש על ידכם מאשר כי קראתם את התקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין דרך השמש ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר דרך השמש, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 5. דרך השמש שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי דרך השמש, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים הזמנות ו/או קניות באתר לקרוא את התקנון.
 6. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר דרך השמש, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 7. דרך השמש, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות אתר, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.
 8. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

ב. הרשאים לקנות באתר דרך השמש:

 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר דרך השמש.
 2. למרות האמור לעיל, אתר דרך השמש שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר דרך השמש, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

ג. אזור פעילות אתר דרך השמש:

 1. השירות שניתן במסגרת אתר דרך השמש מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי דרך השמש לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 2. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר דרך השמש אפשרית בהתאם לסעיף ד 3, שעות איסוף המוצרים מחנות המפעל בכתובת ויצמן 121 בכפר סבא ומחנויות הרשת.
 3. ניתן להזמין שירות משלוחים, המשלוחים יבוצעו בתוך 4 ימי עסקים שכל יום עסקים הוא עד השעה 14:00 לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג. מובהר בזאת כי המשלוחים יבוצעו על ידי חברה חיצונית ועל אחריותה בלבד ולא ע”י דרך השמש.

ד. שעות הפעילות באתר:

 1. הזמנה באתר דרך השמש אפשרית 24 שעות ביממה, למעט בשבתות ובמועדי ישראל, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.
 2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן:

א’ – ה’ 20:00 – 08:00

ימי ו’ וערבי חג 14:00 – 08:00

 1. איסוף מוצרים מחנות המפעל ברחוב ויצמן 121 כפר סבא ומחנויות הרשת, תתבצע ביום העסקים הנבחר בתהליך ההזמנה, ובין שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות. הזמנות דרך אתר האינטרנט שמגיעות אחרי השעה 14.00, יחשבו כהוזמנו למחרת היום.
 2. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של דרך השמש.

ה. המוצרים הנמכרים באתר דרך השמש:

 1. באתר דרך השמש נמכרים מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעים באתר.
 2. דרך השמש, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר דרך השמש יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את דרך השמש.
 4. באתר דרך השמש יתאפשר גם להזמין מוצרים שליד שמם ברשימת המוצרים יצוין כי אינם מצויים כעת במלאי החנות המקוונת או כל מונח אחר דומה. במקרה כזה, במידה ויסומן המוצר על ידי המזמין ויחודש המלאי של המוצר עד למועד תחילת ביצוע ההזמנה על ידי דרך השמש, יצורף המוצר למוצרים שיסופקו והמזמין יחויב בתשלום גם בגין מוצר זה. כמובן אם המוצר לא יסופק המזמין לא יחויב בתשלום בגין המוצר הנ”ל.
 1. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר דרך השמש, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. דרך השמש שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 6 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר דרך השמש.

ו. מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי דרך השמש, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידי המזמין, המזמין יחוייב לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והוזמן מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
 3. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף הן במועד הרכישה והן במועד האספקה.
 4. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי דרך השמש. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ”י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.
 5. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

ז. התשלום:

 1. התשלום באתר דרך השמש יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.
 2. על אף האמור לעיל, דרך השמש שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בדרך השמש בעת מועד ההזמנה.
 4. דרך השמש שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר דרך השמש לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

ח. החזרת מוצרים:

 1. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי דרך השמש.
 2. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה.
 3. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

ט. ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של דרך השמש שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין.
 2. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה והמזמין יחוייב בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 3. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד.
 4. אתר דרך השמש יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 5. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות דרך השמש כפי שתקבע מעת לעת.

י. מועדון לקוחות:

 1. דרך השמש רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות דרך השמש גם למועדון הלקוחות של דרך השמש. בהצטרפותו לשירות דרך השמש מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.
 2. במידה ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר דרך השמש בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.

יא. מבצעי מכירות:

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים בדרך השמש במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 2. המבצעים הנערכים באתר דרך השמש, הנם במסגרת מכירות באתר דרך השמש בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים. דרך השמש לא תהא מחויבת למכור במסגרת אתר דרך השמש, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנות המפעל וחנויות הרשת. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר דרך השמש לא יחייבו את חנויות הרשת.
 3. במידה ואתר דרך השמש יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

יב. אחריות:

 1. דרך השמש אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר דרך השמש /או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר דרך השמש.
 2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
 3. דרך השמש לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של דרך השמש. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר דרך השמש תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 4. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר דרך השמש הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין דרך השמש אחראית על מידע זה.
 5. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר דרך השמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.
 6. אתר דרך השמש עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר, ויחד עם זאת, המזמין פוטר את אתר דרך השמש מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 7. אתר דרך השמש לא יהא אחראי בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 8. דרך השמש לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בדרך השמש ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לדרך השמש.
 9. אזהרת אלרגיה – על המזמין לוודא רכיבים אלרגניים ו/או הימצאות של אלרגן ו/או שעלולים להכיל ו/או עלולים להימצא בכל הקשור למוצרים שיירכשו בדרך השמש ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לדרך השמש. דרך השמש לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים המכילים רכיבים אלרגניים ו/או הימצאות של אלרגן ו/או עלולים להכיל ו/או עלולים להימצא במוצרים שיירכשו בדרך השמש ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לדרך השמש.
 10. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר דרך השמש אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.
 11. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא דרך השמש בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

יג. אבטחת מידע:

 1. אתר דרך השמש מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
 1. המזמין מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות – כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומאטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 2. מובהר בזאת, כי אתר דרך השמש יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, לרבות כמפורט בסעיף זה.
 1. דרך השמש לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה והמזמין לא שמר את שם המשתמש ו/או הסיסמה כראוי או לא החליף את הסיסמא מעת לעת כמומלץ.

יד. פרטיות:

 1. שימוש באתר דרך השמש מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע. אתר דרך השמש ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אל המזמין באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל ו/או דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או באמצעות אפליקציית ווטסאפ וכן באמצעות פניות טלפוניות ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ”ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר לדרך השמש.
 2. במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר דרך השמש בכתב.
 3. אתר דרך השמש יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים והקשר עם המזמינים, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ”ב לצד ג’ אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.
 4. דרך השמש תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

טו. קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר דרך השמש, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ”ב, שייכים בלעדית לדרך השמש.
 2. זכויות הקניין הרוחני של דרך השמש כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר.
 3. אתר דרך השמש שומר על כל זכויותיו וקניינו בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהיא בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו.
 4. מובהר בזאת, כי דרך השמש המזוהה ע”י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם “דרך השמש” ו/או דומיו, שייכים באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לדרך השמש ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר דרך השמש כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.
 5. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 6. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מדרך השמש מראש ובכתב.

טז. סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט במחוז מרכז-לוד בלבד.

יז. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע”י אתר דרך השמש למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל, ביום מסירתה.